Yleiskatsaus käytöstä

Mobile: siirry sivulle nähdä enemmän taulukon

Mobile > Yleiskatsaus käytöstä
Asennusjärjestelmä Juomavesi Lämmitysasennus Kaukolämpö Kaasu/öljy Aurinkolämpö Teollisuus  Paineilma Jäähdytys Sprinkleri Laivanrakennus
Profipress  √  √ √(märkä)
Profipress G
Profipress S
Sanpress
Sanpress Inox √(märkä/kuiva)
Sanpress Inox G
Prestabo
Prestabo Sendzimir  √(märkä)
Megapress √(märkä/kuiva)
Smartpress
Easytop-venttiili
Tiiviste EPDM  EPDM
Tmax 110 °C
FKM
Tmax 140 °C
EPDM
Tmax 110 °C
FKM
Tmax 140 °C
 HNBR EPDM
Tmax 110 °C
FKM
Tmax 140 °C
 EPDM
Tmax 110 °C
FKM
Tmax 140 °C
EPDM
≤25mg/m3
HNBR
≥25mg/m3
EPDM EPDM märkä
FKM kuiva
Sertifioinnin mukaan

 

Tiiviste

Viegan tiivisteet (o-renkaat) ovat tyyppiä EPDM B1 4771 ja ne on testattu standardin DIN EN 681-1 liitteen B mukaisesti. Standardin mukaisesti tiivistemateriaalin on “kestettävä 50 vuoden käyttö muotoaan muuttamatta” ja sen myötä myös osoitetun vähimmäiskäyttöiän ajan.

Paina luku isompana

grafik1-2014

 

Mobile: siirry sivulle nähdä enemmän taulukon

Käyttö > Käyttövesi Lämmitys Lämmitys
Tiiviste EPDM EPDM FKM
Käyttölämpötila 85 °C – Tmax = 110 °C Tmax = 110 °C Tmax = 140 °C
Käyttöpaine Pmax ≤ 16 bar Pmax ≤ 16 bar Pmax ≤ 16 bar

HNBR Käyttölämpötila ja käyttöpaine riippuvat kaasutyypistä. Lisätietoja saa Viegalta.