Osat - metalli

Tältä sivulta löydät (klikkaa kunkin kohteen päästä osiossa):


 

Kahden liittimen välinen etäisyys

Jotta liittimien tiiviys voidaan taata, kahden puristusliittimen välinen vähimmäisetäisyys on säilytettävä.

PHB_1

Asennusetäisyys vähintään  amin [mm]:
Putken halkaisija
[mm]
PT2 PT3-AH
PT3-EH
Picco
Pressgun
Picco
Pressgun
6 / 5 / 4B / 4E
12-54 45 50 35 50

PNB_1

Putken halkaisija
[mm]
Vähimmäisetäisyys a
[mm]
12 0
15 0
18 0
22 0
28 0
35 10
42 15
54 25

 

Putken katkaiseminen ja taivuttaminen

Putkia, joiden koko on 12–28 mm, voi taivuttaa taivutustyökalulla. Taitteen perässä on oltava noin 50 mm suoraa putkea, jotta puristusosan voi kiinnittää paikalleen.

Hitsaussauman on oltava suorassa osuudessa. Katso alla oleva kuva.

Sanpressin haponkestävästä teräksestä ja kuparista valmistetut putket on katkaistava käyttötarkoitukseen sopivalla koneella.

Katkaisusäde on merkitty putken valmistajan toimittamiin tuotetietoihin. Sanpressin ruostumattomiin ja kuparisiin putkiin sovelletaan arvoa r ≥ 3,5 x d.

Abb

 

Kierreliitokset

Sanpress-järjestelmän voi liittää punametallista/piipronssista valmistettuihin kierreosiin tai hanoihin. Tällöin kierrepää on liitettävä ensin ja puristusliitäntä vasta sen jälkeen tarpeettomien vääntöjännitysten välttämiseksi.

 

Putken kiinnikkeet

Putkien kiinnikkeiden tulisi olla kumi- tai muovipintaisia. Niiden avulla voidaan estää rakokorroosio.

Äänieristystä varten on käytettävä kiinnikkeitä, joissa on kloridittomat äänieristetyt välikappaleet. Jos kiinnikkeiden välinen etäisyys on suuri, putkistossa voi ilmetä värinää ja sen seurauksena melua.

Alla olevassa taulukossa on esitetty kiinnikkeiden suositellut etäisyydet, joita käytettäessä putkijärjestelmä toimii moitteettomasti.

Haponkestävästä teräksestä, kuparista valmistettujen tai sähkösinkittyjen putkien kiinnikkeiden välinen etäisyys.

Mobile: siirry sivulle nähdä enemmän taulukon

Mobile > Putken mitat ja kiinnikkeiden välinen etäisyys  [m]
Koko
[mm]
Sanpress  Sanpress
Inox
Profipress Etäisyys
kiinnike

[m]
12 1,25
15 1,25
18 1,50
22 2,00
28 2,25
35 2,75
42 3,00
54 3,50
64,0 4,00
76,1 4,25
88,9 4,75
108,0 5,00


Putkien kiinnitysrenkaissa voi olla sekä kiinteitä kiinnityskohtia että liukuvia kiinnitysrenkaita (pitkittäisliike mahdollista).

Kiinnityspisteet on sijoitettava siten, että pitkittäissiirtymästä aiheutuva vääntöjännitys voidaan välttää.

Jos putkissa ei ole mitään suojaa pitkittäissiirtymää vastaan, eli laajenemisen kompensointia, niissä on vain kiinteä piste. Jos putkiosuudet ovat pitkiä, suosittelemme sijoittamaan kiinteät pisteet keskelle, jotta laajeneminen vaikuttaa kahteen suuntaan.

Kiinnityspisteistä ei saa sijoittaa liitoksiin (a). Liukuvat kiinnityspisteet on sijoitettava siten, ettei niistä tule epähuomiossa kiinteistä pisteitä, kun laitteisto on käytössä. Liukuvasta kiinnityspisteestä voi tulla kuvassa (b) esitetyn mukaisesti kiinteä piste, kun etäisyys on alle 250 mm.

a)
Abb476

b)
Abb477

Abb478
Haponkestävästä teräksestä tai kuparista valmistettujen tai sähkösinkittyjen putkien kiinnityspisteiden etäisyys.

 

Pituus laajeneminen

Yleistä:
Putket laajenevat lämmetessään eri tavalla niiden materiaalista riippuen (katso alla oleva taulukko).

Eri materiaalien pituus laajeneminen:
Jotta putkistossa ei ilmene tarpeettomia jännitteitä, putkiston suunnittelussa ja toteuttamisessa on huomioitava seuraavat seikat:

Mobile: siirry sivulle nähdä enemmän taulukon

 Mobile > Lämpölaaj. kerroin a
α
[mm / mK]
Pitkittäinen laajeneminen putken pituudessa  = 20 m
ja ΔT = 50 K
[mm]
Haponkestävä teräs  1.4401 0,0165 16,5
Haponkestävä teräs  1.4521 0,0108 10,8
Galvanoitu teräs  0,0120 12,0
Kupari  0,0166 16,6
Komposiitti 0,08 – 0,18 80,0 – 180,0

Haponkestävän teräsputken pituuslaajeneminen

Kun putken pituus on 20 m ja lämpötilaero on 50 K (esim. lämmitys 10 °C:sta 60 °C:een), putken pituus kasvaa 10,8 mm. Pitkittäisen laajenemisen voi laskea myös seuraavan kaavan avulla:

Δl = a x L x ΔT

Lämpötilaero on ΔT = 50 K ja putken pituus on L = 20 m.

Δl = 0,0108 mm x (m x K) x 20 m x 50 K.
Δl = 10,8 mm

 

Pituus laajenemisen kompensaatio

Putkien lämpenemisestä aiheutuvan pitkittäisen laajenemisen kompensaatiossa hyödynnetään lähinnä putkiston joustavuutta.

Jos se ei ole mahdollista esimerkiksi pitkien putkiosuuksien vuoksi, järjestelmän suunnittelussa on otettava huomioon kompensaatio-osat. Järjestelmässä voi käyttää Z- tai U-kirjaimen muotoisia kompensaatio-osia (ks. alla olevat kuvat) tai pitkittäisiä kompensaatio-osia.

Kompensaatio-osien pituuden laskeminen, kun putken mitta on < 54 mm.:

15AM-XL-Z-Dehnausgl1 16AM-Dehnungsausgl
Kaavio osoittaa laajenemisen tasaamiseen tarvittavan kompensaatio-osan pituuden.

17AM-U-Bogen
U-taitos kompensaatio-osana.

Pituuden laskeminen:

Z- ja T-kirjaimen muotoiset kompensaatio-osat.

Paina luku isompana

U-kirjaimen muotoinen kompensaatio-osa.

Paina luku isompana

 

Paljetasaimet

Viegan paljetasaimet on tarkoitettu putkiston lämpötilaeroista johtuvan pitkittäisen laajenemisen tasaamiseen.

Paljetasaimet on esijännitetty toimitettaessa, joten niitä ei saa esijännittää asennettaessa.

Abb_D_42

Pitkittäisten kompensaatio-osien käyttölämpötila on 20–120 °C. Lyhytkestoiset lämpötilahuiput eivät aiheuta ongelmia.

Putkijärjestelmää ei saa puhdistaa voimakkailla aineilla teräspalkeiden korroosiovaaran vuoksi.

Pitkittäisiä kompensaatio-osia ei ole tarkoitettu vinottaiseen kuormitukseen.

Edut:

Tekniset tiedot:

Paina luku isompana


Paljetasaimen  Z-mitta:

Paljetasain
di/DN
Laajenemisen kompensaatio 
[mm]
15/12 -7
18/16 -9
22/20 -11,5
28/25 -14
35/32 -13
42/40 -15,5
54/50 -16

Paljetasaimia käytettäessä on noudatettava asennusmääräyksiä ja käyttöohjeita.

 

Kierreliitännät XL

Sanpress XL:n voi liittää kupariputkien kierreosiin ja venttiileihin. Tällöin kierreosat on asennettava ensin ja puristuspuoli vasta sen jälkeen vääntöjännitysten välttämiseksi.

 

Laippaliitännät XL

Sanpress XL -järjestelmän voi liittää myös laippaliitäntään. (Viegan laipat on valmistettu standardin PN10/PN16 mukaisesti). Käytä aina vastaavaa laippaa, kuten kierrelaippaa.

Laipan puoli on asennettava ennen puristimen puolta.

 

Asennusetäisyys XL-osia puristettaessa

Jotta XL-osien asennuksessa ei ilmenisi ongelmia, on suunnittelussa otettava huomioon putkien väliset vähimmäisetäisyydet sekä etäisyys seinä- ja kattorakenteisiin. Käytönnössä etäisyys on yleensä kylmä- ja lämminvesiputkien eristystä koskeva vähimmäisvaatimus.

Katso “vähimmäisetäisyys” seuraavalla sivulla olevista taulukoista.

Sanpress XL:

PHB_xl1

Putken halkaisija a
[mm]
Vähimmäisetäisyys
[mm]
76,1 Ei tarvita!
88,9
108,0

 

PHB_1.3_Tab30_10_2-Min

Asennusetäisyys vähintään amin [mm]
Putken halkaisija a
[mm]
PT2 PT3-AH Pressgun
6 / 5 / 4B / 4E
76,1
88,9
108,0
45 50 50

Sanpress Inox XL / Profipress XL / Prestabo XL:

PHB_xl2

Putken halkaisija a
[mm]
Vähimmäisetäisyys
[mm]
64,0 15
76,1
88,9
108,0

PHB_xl3

Putken halkaisija a
[mm]
Vähimmäisetäisyys
[mm]
64,0 20
76,1
88,9
108,0