Järjestelmän kuvaus

Tältä sivulta löydät (klikkaa kunkin kohteen päästä osiossa):


Jännitejärjestys

Jos veden happipitoisuus on suuri, asennuksessa voi käyttää nyrkkisääntönä tätä mallia. Jännitejärjestystä käytetään osoittamaan, mitkä materiaalit toimivat parhaiten keskenään. Mitä pienempi kahden metallin jalometalliarvojen välinen etäisyys on, sitä pienempi on korroosiovaara ja sitä parempi on kestävyys.

Varmista materiaalivalinnat Viega asiantuntijalta.

 

Puristusjärjestelmän käsittely

Tärkeää:

 

Käyttövesiasennukset

Huomioi seuraavat seikat putkia, putkiliitoksia, hanoja ja osia valitessasi.

 

Galvanoidut putket

Galvanoidut putket eivät sovi kovalle vedelle, sillä kova vesi kasvattaa niiden korroosioriskiä. Galvanoiduissa putkissa on oltava suuri veden läpivirtaus ja hyvä kierto, sillä ne edistävät suojaavan kerroksen muodostumista.

Suurissa lämminvesiasennuksissa on käytettävä elektrolyysia, joka edistää pinnoitteen muodostumista. Elektrolyysipinnoite on huollettava tasaisin väliajoin. Kierreliittimet ovat erityisen alttiita korroosiolle ja ne on oltava helposti vaihdettavissa.

Vaihdettaessa galvanoidusta asennuksesta ruostumattomaan teräkseen, punametalliin tai messinkiin, järjestelmässä on käytettävä paksua valettua liitäntää. Esimerkiksi liitäntä, joka on helppo vaihtaa tarvittaessa.

Galvanoitujen putkien syöpyminen kasvaa lämpötilan ylittäessä 60 °C. Asennuksiin, joiden pää- ja nousuputket ovat galvanoituja ja muut putket kuparisia, on asennettava ioniloukku.

 

Haponkestävät putket

Korroosioriski kasvaa, kun veden kloridipitoisuus on korkea. Haponkestävät putket kestävät tietyn määrän kloridia. Kun haponkestävä putki on hyväksytty kestämään 250 mg kloridia, putkien ja liitäntöjen korroosiovaara on pienempi.

Jos kloridipitoisuus on korkea, järjestelmässä on käytettävä punametalliliitäntöjä liitäntöjen paikallisen korroosion välttämiseksi.

Haponkestävät putket on liitettävä haponkestävillä liitännöillä, jos niillä täydennetään asennusta, jossa on käytetty galvanoituja putkia. Käytettävät punametalli-/piipronssiosat lyhentävät galvanoidun asennuksen käyttöikää.

 

Haponkestävien putkien asennus

Haponkestävät putket on asennettava puristusliittimien avulla Viegan ohjeiden mukaisesti. Jos tilanpuutteen vuoksi ei ole mahdollista käyttää puristusliittimiä, asennuksessa voi käyttää myös punametallista/piipronssista valmistettuja kierreosia.

Tarkasta ennen asennusta, että o-rengas on paikallaan liitoksessa. Mahdollinen lika on pyyhittävä pois. Upotussyvyyden on oltava Viegan ohjeiden mukainen.

Liitokset asennetaan putkiin kiertämällä ja painamalla niitä keyvyesti. Älä heiluta osia. Käytä vain järjestelmään hyväksyttyä puristustyökalua.

Vaihdettaessa olemassa olevista kupariputkista haponkestävästä teräksestä valmistettuihin putkiin on käytettävä aina punametallista/piipronssista valmistettua puristusliitintä.

Vaihdettaessa galvanoidusta asennuksesta ruostumattomaan teräkseen, punametalliin/piipronssiin tai messinkiin, järjestelmässä on käytettävä paksua valettua galvanoitua liitäntää. Esimerkiksi liitäntä, joka on helppo vaihtaa tarvittaessa.

 

Putken katkaiseminen

Putkia voi katkaista putkileikkurilla, tiheähampaisella metallisahalla tai sähkösahalla.

Putkia katkaistaessa on huomioitava seuraavat seikat:

 

Puristusliitin, jossa on SC-Contur ja kaksinkertainen puristus

SC-Contur:

Kaikissa Viegan puristusliittimissä on SC-Contur (safety connection) vuodonilmaisin. Se suojaa tilanteissa, joissa liitin esimerkiksi unohdetaan puristaa eikä se ole täysin tiivis järjestelmää täytettäessä. Kun liitin on puristettu, se on täysin tiivis. Tällöin voidaan välttää tarpeettomat ja kalliit rakennuksen vesivahingot.

Kaksinkertainen puristus:

Kaikissa Viegan puristusliittimissä on kaksinkertainen puristuspinta. Sille ominaiseen tapaan o-renkaan edessä on ohjain. Sen ansiosta o-rengas on hyvin suojassa asennuksen aikana, kun putki on jo keskitetty ja se tiivistyy o-renkaaseen. Näin liitoksesta saadaan kestävä.

 

Viega haponkestävien putkien PRE-arvo

Viega Sanpress haponkestävät putket valmistetaan kansainvälisten PRE-arvojen (korroosiokestävyys) mukaisesti. PRE-arvo on > 24 ja se on selvästi standardin vähimmäisarvon yläpuolella. Standardin mukainen vähimmäisarvo on 22,9. Etu: Mitä suurempi PRE-arvo on, sitä suurempi on myös materiaalin vastustuskyky ja sitä parempi on myös käyttöturvallisuus. Tällä menetelmällä saadaan aikaan ohuin hitsaussauma. Korroosion asiantuntijat arvostavat sitä erittäin paljon.

 

Putkien mitoittaminen

Alla olevan kaavion avulla voi määrittää kuparisten ja haponkestävästä teräksestä valmistettujen putkien painehäviön.

Paina luku isompana

VS = Suurin läpivirtaus, v = Virtauksen nopeus, R = Putken

 

Tiiviyden testaaminen

Viegan SC-Contur-vuodonilmaisin takaa, että puristamattomat osat havaitaan koko painealueella 22 mbar- 3 bar (tiiviyden testaaminen ilman avulla) ja 1 – 6,5 bar (tiiviyden testaaminen veden avulla).

Jos tiiviys testataan pakkasjakson aikana, suosittelemme suorittamaan kuivan testin paineilman avulla myös pienemmissä asennuksissa.

 

Käyttöönoton perussäännöt