Pullokaasu

Profipress G / Profipress G XL

Kupari- ja punametalli-/piipronssiliitokset ja SC-Contur

profipress-g-top

Nopea puristustekniikka kaasuasennuksiin kaikkine etuineen. Ei juottamista tai hitsaamista eikä sen vuoksi palovaaraa, mikä on erittäin tärkeää korjaustöitä tehtäessä.

Kaasuasennuksissa ja asennuksissa, joissa käytetään polttoöljy- ja dieselöljyputkia, voi käyttää vain Viegan kupari- ja punametalli/piipronssi, joihin on merkitty keltainen nelikulmio ja kaasumerkintä PN5 gT/1.

Profipress G -putkijärjestelmää voi käyttää kotitalouskäytössä määräysten DVGW-AB G 260 mukaisissa kaasuasennuksissa. Asennuksiin sovelletaan DVGW-asiakirjojen G 600, TRGI 2008 ja TRF 2012 määräyksiä. Ainoastaan standardin DIN/EN 1057 ja määräysten DVGW-AB-GW 392 mukaisten kupariputkien käyttö on sallittu.

Tekniset tiedot:
Hyväksyntä:

12-15-18-22-28-35-42-54-64 mm (polttoöljy- ja dieselöljyputket enintään 35 mm). Standardin DIN EN 1057 vaatimukset täyttävä kupariputki.

Käyttöalue:

Käyttö: Noudata voimassa olevia määräyksiä ja lainsäädäntöä sekä kaasuyhdistyksen asetuksia (www.kaasuyhdistys.fi).

Profipressia saa käyttää vain järjestelmään kuuluvien osien kanssa. Ota yhteyttä Viegaan, jos järjestelmää on tarkoitus käyttää muissa kuin yllä mainituissa sovelluksissa.

Tilavuustaulukko:

Mobile: siirry sivulle nähdä enemmän taulukon

Mobile > Standardin DIN/EN 1057 mukainen kupariputki – käyttö kaasuasennuksissa
ØUlkohalkaisija x min.
seinän paksuus da x s
Tanko  Kieppi
 [mm] Kova Keskikova Pehmeä
 12 x 0,8 Profipress G  √
 15 x 1,0  √
 18 x 1,0
 22 x 1,0
 28 x 1,0
 35 x 1,2
 42 x 1,2
 54 x 1,5
 64 x 2,0  XL